Betingelser for deltagelse

Deltagelse i konkurrencerne er kun mulig under de betingelser for deltagelse, der er anført her. Ved at deltage i konkurrencen anerkender deltageren udtrykkeligt disse betingelser for deltagelse.

Duschkraft GmbH forbeholder sig ret til at annullere eller afslutte konkurrencen til enhver tid.

 1. Alle personer med bopæl i Tyskland, som er fyldt 18 år og er fan af BOXIO på Facebook (/boxio.shop) & Instagram (@boxio_shop), kan deltage. Deltagelse er ikke begrænset til kunder hos Duschkraft GmbH.

 2. Medarbejdere hos Duschkraft GmbH samt andre personer, der er direkte involveret i udformningen og gennemførelsen af denne konkurrence, og familiemedlemmer til alle ovennævnte personer er ikke berettigede til at deltage.

 3. Alle berettigede Facebook- og Instagram-fans af BOXIO har chancen for at blive en vinder blandt alle deltagende fans.

 4. Præmien vil blive nævnt i den respektive konkurrence. Kontant udbetaling af præmien er ikke mulig. Eventuelle yderligere omkostninger forbundet med at gøre krav på præmien skal afholdes af vinderen.

 5. For at deltage i konkurrencen skal fans af BOXIO på Facebook og Instagram udføre den handling, der er angivet i konkurrencen - f.eks. kommentere, poste et billede osv. Der er ikke noget specificeret format for kommentering via post.

 6. Deltagelsesperioden kan findes i det respektive indlæg. Hvis der ikke er angivet nogen periode, kan en deltager deltage i konkurrencen 2 dage efter offentliggørelsen. Bidrag, der modtages efter sidste frist, vil ikke blive taget i betragtning. Arrangøren er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af (i) hjemmesider, computersystemer eller netværk leveret af arrangøren eller tredjeparter eller (ii) telekommunikationssystemer, der kræves for at få adgang til arrangørens hjemmeside eller computersystemer. Arrangøren påtager sig intet ansvar for tabte, beskadigede, ulæselige, ufuldstændige eller forsinkede tilmeldinger, uanset om det skyldes forsinkelser i transit eller ufuldstændighed på grund af systemfejl. Desuden påtager arrangøren sig intet ansvar for tilmeldinger, der ikke modtages eller ikke modtages fuldt ud på grund af trafikpropper, uautoriseret indgriben fra tredjeparter, funktionsfejl i computer- eller telekommunikationssystemer eller forkert eller mislykket registrering af indgående datatransmissioner. Bevis for afsendelse udgør ikke bevis for modtagelse af arrangøren. Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget skøn at udelukke personer fra deltagelse (a) i tilfælde af manipulation i forbindelse med adgang til eller udførelse af konkurrencen (b) i tilfælde af overtrædelse af disse betingelser for deltagelse (c) i tilfælde af illoyal adfærd eller (d) i tilfælde af falske eller vildledende oplysninger i forbindelse med deltagelse i denne konkurrence.

 7. Vinderen vil blive fundet inden for 7 dage blandt alle deltagere baseret på antallet af likes på deres kommentar. Vinderen vil få besked via PN (privat besked), og levering eller afhentning af præmien vil blive aftalt. Afgørelsen er bindende. Retslige skridt er udelukket. Hvis en vinder ikke reagerer inden for 7 dage efter at have fået besked om at afhente sin præmie, fortabes præmien, og der vælges en ny vinder.

 8. Deltagelsesbetingelserne samt tvister eller meningsforskelle i forbindelse med disse er underlagt tysk lov.

 9. De data, som deltageren indtaster i forbindelse med deltagelse i denne konkurrence, vil blive gemt. Arrangøren har ret til at bruge de gemte data til produktinformation og reklameformål, hvis disse kan være af interesse for deltageren, og deltageren har givet sit samtykke til dette.

 10. Spørgsmål eller klager i forbindelse med denne konkurrence skal rettes til arrangøren på følgende adresse Duschkraft GmbH, Werftstraße 20, 18057 Rostock

 11. Denne konkurrence er ikke tilknyttet Facebook og Instagram. I særdeleshed er Facebook & Instagram ikke arrangør, sponsor, støtte eller promotor af denne konkurrence. Oplysningerne leveres udelukkende af arrangøren og ikke af Facebook & Instagram. Deltagerne fritager Facebook og Instagram for alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne konkurrence.

Alle spørgsmål, kommentarer eller klager om konkurrencen skal rettes til Duschkraft GmbH: support@boxio-shop.de